Vietnamese
EngLish

Xem

thêm

Về công ty

Tầm nhìn

Trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu trong việc tạo ra chuỗi giá trị nông nghiệp xanh, bền vững, cạnh tranh toàn cầu.

Sứ mệnh

Tạo ra các sản phẩm nghiệp tự nhiên, an toàn, thân thiện môi trường cho cộng đồng; Đem lại giá trị gia tăng cao nhất cho cổ đông, người lao động và xã hội.

Giá trị cốt lõi
Kiên định

Với chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp cạnh tranh toàn cầu.

Đội ngũ

Phát triển đội ngũ nhân sự trung thành, chuyên nghiệp gắn với văn hóa Nafoods.

Có trách nhiệm

Với khách hàng, cổ đông, người lao động, cộng đồng và môi trường.